Operace lymfedému

Léčba lymfedému pomocí miniinvazní operace v Brně

cislo-jedna
martin-knoz-uvodni-konzultace

Úvodní konzultace

Jedná se o vzájemné seznámení lékaře a pacienta na ambulanci kliniky. Lékař zhodnotí zdravotní stav pacienta, jeho očekávání, i rizika spojená s operací. Hodnotí se předchozí terapie, typ a stádium lymfedému, předchozí funkční vyšetření lymfatického systému (lymfoscintigrafie). V případě, že je pacient vhodný kandidát k operačnímu výkonu, následuje doplňující vyšetření včetně ICG lymfografie ve zvoleném termínu.

prijem-na-kliniku-grafika

Příjem na kliniku

Pacient se dostaví na kliniku s interním předoperačním vyšetřením od praktického lékaře, či interního lékaře a anesteziologickým konziliem. Příjímací lékař zhodnotí pacientův zdravotní stav, a pakliže pacient netrpí závažnou chorobou je hospitalizován na klinice.

cislo-dva
operace-grafika

Operace

Operace probíhá v celkové anestezii. LVA je miniinvazivní výkon z krátkých kožních řezů, které nejsou hlubší jak tloušťka podkoží. Délka operace závisí na počtu provedených lymfatikovenózních spojek.

cislo-tri
propusteni-grafika

Propuštění

Pacient je propuštěn nejčastěji první den po operačním výkonu. Operace je miniinvazivní, a proto je možná brzká dimise a následná rehabilitace. Následná kontrola pacienta probíhá v ambulantním režimu.

cislo-ctyri

Spolupracuji

fakultni-nemocnice-u-svate-anny-brno
mitaka-europe-logo
muni-med-logo
ceska-spolecnost-plasticke-chirurgie-logo
mitaka-europe-logo
muni-med-logo
cspch-logo

Pomohu Vám s léčbou lymfedému

Rychle a bezbolestně Vám pomohu s léčbou lymfedému v Brně

Velmi časté dotazy

Co přesně je lymfedém?

Lymfatický systém je síť drobných cév a malých orgánů fazolovitého tvaru zvaných lymfatické uzliny, které rozvádějí lymfu po celém těle.

Lymfa je bezbarvým produktem tkáňového moku, do kterého přestupuje filtrát krevních kapilár s metabolity buněk. Lymfatický systém je součástí imunitního systému. Pomáhá chránit a udržovat rovnováhu tekutin v těle tím, že filtruje a odvádí lymfu a odpadní produkty z jednotlivých oblastí těla. Lymfatický systém také pomáhá tělu bojovat s infekcemi.

Co to znamená primární a sekundární lymfedém?

Co je primární lymfedém?

Vrozený lymfedém vzniká v důsledku nedostatečného vývoje lymfatického systému. V některých případech bývá podmíněn geneticky, nebo kongenitální anomálií mízního systému (absence či hypoplazie mízních cév).

Primární lymfedém se může objevit v těchto věkových kategoriích:

 • V kojeneckém věku: Kojenci se mohou narodit s Milroyovou chorobou, dědičnou formou lymfedému.
 • Puberta, během těhotenství nebo do 35 let věku: Meigeho nemoc (lymfedém praecox) může postihnout osoby procházející pubertou nebo těhotenstvím s rozvojem do 35 let věku.
 • Po 35. roce života: (např: vzácný, pozdní lymfedém (lymphedema tarda) se projevuje otokem omezeným na nohy.

Co je sekundární lymfedém?

Sekundární lymfedém může nastat, pokud je váš lymfatický systém poškozen v důsledku operace, úrazu nebo radioterapie.

 • Nejčastěji se vyskytuje u pacientů, kteří podstoupili léčbu zhoubného onemocnění prsu nebo pánve.

Ne u každého pacienta, který podstoupil léčbu těchto zhoubných onemocnění, se však lymfedém vyvine.

Jaké jsou příčiny lymfedému?

 • Operace zhoubného onemocnění prsu: Někdy jsou při operaci tumoru prsu odstraněny spádové lymfatické uzliny v podpaží, případně jsou poškozeny blízké lymfatické cévy.
 • Operace orgánů pánve: Chirurgické odstranění pánevních lymfatických uzlin může způsobit lymfedém.
 • Radioterapie: Radioterapie může způsobit zjizvení a poškození lymfatického systému.
 • Úraz: Úraz může poškodit svazky lymfatických cév a způsobit lymfedém.
 • Infekce: Infekce a toxické látky mohou způsobit poškození lymfatického systému.

Jaká jsou stádia lymfedému?

Mezinárodní lymfologická společnost klasifikuje následující stadia lymfedému:

 • Stupeň 0: Postižená oblast může být oteklá, napjatá a těžká, ale bez vnějších známek otoku.
 • Stupeň I: Může se objevit otok který zmizí, když postiženou končetinu zvednete.
 • Stupeň II: Postižená oblast je téměř vždy oteklá a kůže v dané oblasti vám může připadat pevnější než okolí.
 • Stupeň III: Postižená oblast je výrazně oteklá se změnami na kůži, jako jsou změny její barvy a struktury.

Proč je léčba lymfedému komplexním procesem?

 • Cvičení. Cvičení pomáhá zlepšit cirkulaci lymfy. S formou nácviku vám pomůže fyzioterapeut.
 • Bandáže. Nošení kompresního rukávu nebo elastické bandáže pomáhá drenáži lymfy a brání jejímu hromadění.
 • Dieta a regulace hmotnosti. Zdravá strava a kontrola tělesné hmotnosti jsou důležitou součástí léčby.
 • Elevace končetiny. Pokud je to možné, zvedejte paži či dolní končetinu nad úroveň srdce, gravitace tak pomáhá drenáži lymfy a redukuje otok.
 • Prevence infekce. Je důležité chránit kůži v postižené oblasti před vysycháním, praskáním a infekcí.
 • Masážní terapie. Masáž a lymfodrenáž prováděná fyzioterapeutem vyškoleným v léčbě lymfedému pomáhá zlepšit cirkulaci a drenáž lymfy.

Lymfatikovenózní anastomóza (LVA)

Operace lymfatikovenózní anastomózy (LVA) přímo napojuje lymfatické řečiště s žílami. Výsledkem je přímá drenáž lymfy zpět do krevního oběhu. Stejný princip se objevuje v hrudníku, kde je lymfa odváděna cestou ductus thoracicus do systémového (krevního) oběhu v levé vena subclavia.  Tímto způsobem LVA napodobuje fyziologický proces lidského těla. Cílem operace LVA je obnovit lymfatickou drenáž a zmenšit objem lymfatické končetiny. Někdy označujeme LVA jako lymfaticko-venózní bypass.  

Operace LVA je vysoce technicky náročná procedura a vyžaduje speciální výcvik. Používá se supermikrochirurgická technika, při níž se ke spojení drobných cév o průměru menším než 0,8 milimetru používají stehy tenčí než lidský vlas.

Operace LVA je minimálně invazivní zákrok. Provádíme ji v celkové anestezii, abychom zabránili mimovolným pohybům pacienta během přesného a jemného zákroku. Pacienti jsou obvykle propuštěni jeden den po operaci. Většina pacientů má dvoutýdenní pracovní volno, poté jsou stehy odstraněny a lze vykonávat většinu běžných denních činností.

Pomohu Vám s léčbou lymfedému

Rychle a bezbolestně Vám pomohu s léčbou lymfedému v Brně